najam značenje

najam, dvostrani ugovor (odnos) kojim se najmodavac obvezuje uz naplatu prepustiti najmoprimcu određeni predmet (pokretne i nepokretne stvari te prava) na uporabu ili izvršenje kakva rada.