Naj’ Hammādi značenje

Naj’ Hammādi, naselje u gornjem Egiptu (34 239 st.) gdje je pronađeno 13 koptskih rukopisa na papirusu, uglavnom gnostičkih spisa (npr. Tomino Evanđelje).