naivna umjetnost značenje

naivna umjetnost, u modernoj umjetnosti, naziv za djela samoukih slikara (rjeđe kipara) koja se odlikuju naivnošću predodžbe i poetičnošću, često na granici fantastike. N. u. najavljuje već P. Gauguin, a zastupaju H. Rousseau, L. Vivin, A. Bauchant, C. Bombois, a u nas Hlebinska škola (I. Generalić), M. Virius, I. Rabuzin, P. Smajić, I. Lacković-Croata, S. Naletilić-Penavuša i dr.