Nairobi značenje

Nairobi, gl. grad Kenije; 2 143 254 st. Leži na vis. od 1680 m. Osn. 1899. Sveuč. Kovinarstvo. Najveći grad i trg. središte I Afrike. Međunar. zračna luka. Turizam.