Nahuel Huapí značenje

Nahuel Huapí, jezero na području Patagonskih Anda, I Argentina; 544 km2, duboko do 438 m. Ribarstvo. Nac. park. Turizam.