Nagy značenje

Nagy, Imre (1896–1958), madž. političar; član KP Madžarske od 1918. Živio u SSSR-u 1930–44; nakon rata min. poljodjelstva i član Politbiroa, od 1952. ministar madž. vlade. Nakon Staljinove smrti predsj. vlade 1953–55., otpočeo proces destaljinizacije. Vodeća ličnost u vrijeme narodne pobune krajem listopada 1956; nakon sovj. intervencije uhićen, odveden u Rumunjsku i ubijen.