NAFTA značenje

Nafta (akr. od engl. North America Free Trade Agreement: Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini), ugovor SAD-a, Kanade i Meksika o međusobnoj slobodnoj trgovini; na snazi od 1. 1. 1994. Prethodio mu je sporazum o slobodnoj trgovini između SAD-a i Kanade (od 1. 1. 1989).