nadrealizam značenje

nadrealizam (franc. surréalisme). 1. lik pravac koji teži spontanom, neracionalnom bilježenju podsvjesnih doživljaja. U slikarstvu najizrazitiji predstavnik S. Dali. 2. knjiž umjetnost »nadstvarnosti«, spontanoga, neracionalnog bilježenja podsvjesnoga, otpor prema konvencionalnoj uporabi jezika i uobičajenoj semantičkoj strukturi. Iako je sam naziv surréalisme prvi uporabio G. Apollinaire, u književnosti mu je začetnik A. Breton, svojim manifestima iz 1924. i 1930., a predstavnici: P. Éluard, R. Char, A. Artaud, L. Aragon.