nadčovjek značenje

nadčovjek (prema njem. Übermensch), u filozofiji F. Nietzschea, osoba snažna značaja, neobuzdane životne snage, nagona i volje za izvornim životom izvan samilosna ćudoređa, stvaralac koji je vladao prirodom. Zlorabljeno u nacističkoj rasističkoj promidžbi i politici u doba vladavine A. Hitlera.