Nabonid značenje

Nabonid (Nabunaid), babilonski kralj od ← 555 do 539. Posljednji vladar Novobabilonskoga Kraljevstva kojega je osvojio perz. kralj Kir II.