Myrdal značenje

Myrdal, Gunnar (1898–1987), šved. ekonomist i sociolog; za pionirske radove o monetarnoj teoriji i ekonomskim fluktuacijama dobio je 1974, zajedno s F. A. Hayekom, Nobelovu nagradu za ekonomiju. Monetarna ravnoteža; Američka dilema.