Muzio značenje

Muzio, Girolamo (nadimak Justinopolitanus) (1496–1576), tal. književnik; živio u Kopru i dalm. gradovima, pisao poeziju i humanističke rasprave (npr. u obranu tal. jezika). Vergerianae; 35 ekloga.