muzikologija značenje

muzikologija (grč.), znanost koja proučava pojave u glazb. umjetnosti, utvrđuje njihove odnose i zakonitosti.