muzika značenje

muzika (grč. preko tal.) → glazba