Musulin značenje

Musulin, Branka (1917–75), hrv. pijanistica; prof. na Visokoj glazbenoj školi u Frankfurtu na Majni (1958–75); vrhunske izvedbe os. djela J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina po eur. i am. glazb. središtima.