Mussolini značenje

Mussolini, Benito (1883–1945), tal. političar, vođa tal. fašizma. Od »marša na Rim« (1922) predsj. vlade, od 1925. diktator; obračunao se s radničkim pokretom (umorstvo G. Matteotija 1924). S Hitlerom stvorio 1936. osovinu Rim–Berlin, pristupio Antikominternskomu paktu. Napao 1935. Etiopiju; od 1936. intervenira na strani Franka u Španjolskoj; 1939. napao Albaniju, 1940. Grčku, 1941. Jugoslaviju. Odgovoran za teror u anektiranim krajevima Hrvatske i Slovenije. Svrgnut i interniran 1943., oslobođen njemačkim zračnim desantom; bio na čelu tzv. Talijanske Socijalne Republike 1943–45. Pri bijegu u Švicarsku uhvatili su ga i strijeljali tal. partizani.