Mussafia značenje

Mussafia, Adolfo (1835–1905), tal. lingvist rodom iz Splita; sveuč. prof. talijanskoga u Beču.