Musić značenje

Musić, Muhamed Bosanac (zvan Allamek: Sveznalica) (1595–1636), bos. pisac i teolog. Pisao djela na arap. jeziku iz sintakse, stilistike, retorike, logike, dogmatike, egzegeze Kurana i šerijatskoga prava. Na početku karijere bio prof. u Carigradu, a potom sudac i vrhovni sudac Alepa.