Murray značenje

Murray, John (1841–1914), engl. oceanograf; sudjelovao u više ekspedicija (Challenger). Dubine oceana.