Murray značenje

Murray, James (1837–1915), engl. lingvist; autor Novoga engleskog rječnika (10 sv.).