Murray značenje

Murray, Gilbert (1866–1957), engl. grecist. Radovi o starogrč. književnosti, posebno o epici i o grč. dramskim piscima koje je prevodio na engleski.