Murillo značenje

Murillo, Bartolomé Esteban (1618–82), popularni španj. barokni slikar; stvorio tip dopadljive Madone, uvjerljivo prikazivao seviljske ulične dječake, skitnice i prosjake. Dječaci jedu voće.