Murger značenje

Murger, Henri (1822–61), franc. književnik; pisac glasovitoga romana o životu umjetnikâ (Prizori iz života bohema), koji je – u suradnji s Th. Barrièrom – adaptirao i za pozornicu.