Mureş značenje

Mureş, okrug u I Transilvaniji, Rumunjska; 6714 km2, 579 860 st., pretežito Madžara. Upravno središte Tîrgu mureş. Kem., drvna, tekst. ind., strojogradnja. Ležišta nafte.