Murat II značenje

Murat II (o. 1401–51), tur. sultan od 1421; osvojio gotovo cijelu Srbiju, ali joj je mirom u Segedinu (1444) vratio samostalnost, a Đ. Brankovića priznao vladarom; 1444. porazio kršć. vojsku kraj Varne, a 1448. i na Kosovu.