Munari značenje

Munari, Bruno (1907–98), tal. slik.r, kipar, ind. dizajner i lik. teoretičar; predstavnik kinetičke umjetnosti.