muko-, muci- značenje

muko-, muci- (lat.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na gljive, plijesan.