mukinja značenje

mukinja (Sorbus aria), do 15 m visoko planinsko drvo iz por. ruža; uzgaja se po parkovima; iz sočnih plodova (mukinje) izrađuju se želei, kompoti i dr.