Muhlisi značenje

Muhlisi, Mustafa Bosanac (?–1748), bos. pjesnik, putopisac i diplomat. Napisao Putopis na hadž, u stihu na tur. jeziku.