Muhamed značenje

Muhamed (Muhammad, Mahomet, Mohamed), Abul Kasim ibn Abdalah (o. 570–632), utemeljitelj islama. Počeo propovijedati novu monoteističku religiju; došavši u sukob s vladajućim slojem Meke, prebjegao 622. u Jatrib, koji se nazvao Medina (taj bijeg – hidžra – označuje poč. islamske ere); 630. zauzeo i Meku, koja postaje vjerskim središtem arap. svijeta. M. je proveo vjersko i polit. ujedinjenje Arapa; njegovo naučavanje zapisano je u Kuranu.