mrtvo more značenje

mrtvo more, uzburkanost morske površine nakon prestanka vjetra koji ju je prouzročio; na Jadranskom moru samo nakon juga i maestrala.