moto značenje

moto (tal.), sažeta misao na početku knjiž. djela koja nagoviješta njegov smisao ili osnovni motiv.