mosna dizalica značenje

mosna dizalica, dizalica konstruirana za rad u tvorničkim halama; dijelovi: rešetkasti nosač, pokretljiv po tračnicama smještenima visoko na zidovima, i po njemu pokretljivo vitlo (mačka), koje omogućuje prijenos tereta u svim vodoravnim smjerovima.