Moses značenje

Moses, Grandma (pr. ime Anna Mary Robertson M.) (1860–1961), am. naivna slikarica; slikala prizore iz seoskoga života.