Moselle značenje

Moselle, dep. u SI Francuskoj; 6216 km2, 1 023 447 st. šumarstvo, poljoprivreda. Ležišta željezne rude, ugljena, kamene soli. Kovinarstvo, kem., tekst., prehr. ind. Upravno središte Metz.