Moselle značenje

Moselle (njem. Mosel), lijevi pritok Rajne; dug 545 km, najvećim dijelom plovan; kanali: M.–Rajna (MetzKoblenz); M.–Marna–Rajna. Vinogradarstvo.