Mosca značenje

Mosca, Gaetano (1858–1941), tal. sociolog i povjesničar polit. doktrina; istraživao formiranje vladajućih klasa (elita), njihovo kruženje i strukturu. Politička klasa; Povijest političkih doktrina; Osnove političke znanosti.