moruna značenje

moruna (lat. iz grč.) (Huso huso), pelagična riba hrskavičnjača iz por. jesetri; duž tijela 5 redova štitova; do 5 m dugačka; živi u Crnom i Jadranskom moru, mrijesti se u rijekama; lovi se zbog mesa i ikre (kavijar).