mortalitet značenje

mortalitet (lat. preko njem.), pomor, smrtnost; broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju, obično izražen u promilima (stopa mortaliteta).