Morlaiter značenje

Morlaiter, Giovanni Maria (1699–1781), tal. barokni kipar austr. podrijetla; autor skulptura za crkve u Veneciji, Padovi i Splitu (katedrala), te portretnih poprsja.