morfem značenje

morfem (grč.), lingv najmanji dio riječi (korijenski ili afiksalni) koji joj daje neko leksičko ili gramatičko značenje; u riječi poledica led je korijenski m., a po-, -ic- i -a su afiksalni m.; → monem.