Moreau značenje

Moreau, Gustave (1826–98), franc. slikar; romantik i simbolist, izgradio vlastiti izraz prožet vizionarnošću i misticizmom; snažno utjecao na foviste. Saloma; Mladić i smrt; Orfej.