Mordovija značenje

Mordovija (Mordvinija), republika u eur. dijelu Rusije; 26 200 km2, 888 766 st. Gl. grad Saransk. Obuhvaća ravnicu Oke i Dona na SZ i Privolšku uzvisinu na I. Klima umjereno kontinentalna. Rijeke: Mokša, Sura. Pučanstvo: Rusi (o. 60%), Mordovi (o. 34%), Tatari. Zemljoradnja (žitarice, ind. bilje, voće, povrće), stočarstvo (goveda, ovce). Metalna, drvna, prehr., elektrotehn. ind., proizvodnja građevnoga materijala. – pov Mordovski plemenski savezi Erzja i Mokša priznavali su u 10. st. vrhovnu vlast Povolških Bugara. U 13. st. pod vlašću Tataro-Mongola, od 16. st. Rusa, 1928. autonomni u sastavu Ruske SSR. Od 1930. AO, a 1934–91. Mordovska ASSR.