moralizirati značenje

moralizirati (franc. preko njem.), davati, dijeliti nekomu moralne pouke, propovijedati moral.