Moore značenje

Moore, Charles (1925–93), am. arhitekt; jedan od gl. pobornika postmodernoga graditeljstva.