Monumentum Ancyranum značenje

Monumentum Ancyranum, pravi naziv Index rerum gestarum ili Res gestae Divi Augusti, kameni natpis otkriven 1555. u Ankari; prenosi tekst što ga je car August sastavio o svojim djelima.