Montchrestien značenje

Montchrestien, Antoine de (o. 1575–1621), franc. književnik i ekonomist. Autor tragedija (Sofonizba; Škotkinja); Rasprava o političkoj ekonomiji.