montanjari značenje

montanjari (franc. montagnards: brđani), za Franc. revolucije, naziv za članove Konventa koji su sjedili na položajno najvišim sjedalima u dvorani; obuhvaćao jakobince i kordeljere (Danton, Marat, Robespierre, Saint-just, Desmoulins).