monoteleti značenje

monoteleti (grč.), pristaše teološkoga učenja da Krist ima dvije naravi ali jednu volju i djelovanje; monoteletizam je formuliran (poč. 7. st.) u Carigradu kao kompromis između monofizitizma i ortodoksije; osuđen 681.