monosilabičan značenje

monosilabičan (grč.), jednosložan.